Example: marketing

Wiskunde Graad 5 Kwartaal 3: Heelgetalle, Breuke, …

1 Wiskunde Graad 5 Augustus 2017 Marise Oberholzer Wiskunde Graad 5 Kwartaal 3: Heelgetalle, Breuke, Massa, Faktore, Temperatuur, 2-D vorms, Transformasies,

Tags:

  Graad, Graad 5

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Text of Wiskunde Graad 5 Kwartaal 3: Heelgetalle, Breuke, …

1 Wiskunde Graad 5 Augustus 2017 Marise Oberholzer Wiskunde Graad 5 Kwartaal 3: Heelgetalle, Breuke, Massa, Faktore, Temperatuur, 2-D vorms, Transformasies, Vermenigvuldiging Augustus 2017 Totaal: 50 Vraag 1 Watter getal word gevorm? 20 + 30 000 + 4 + 80 = ____________ 700 + 9 000 + 40 + 11 000 + 5 + 200 = ____________ (2) Rangskik die getalle in dalende orde: 687 543; 678 543; 688 435; 678 345; 687 453 ________________________________________ ________ (2) Skryf die volgende getalle in uitgebreide notasie: 609 734 = ________________________________________ ________ (1) Skat die antwoorde deur elke getal eers tot die naaste 1 000 af te rond: 84 299 + 9 512 Afgeronde getalle ____________________________ Geskatte antwoord ____________________________ 70 543 10 487 Afgeronde getalle ____________________________ Geskatte antwoord ____________________________ (4) 2 Wiskunde Graad 5 Augustus 2017 Marise Oberholzer Noem al die faktore van die voelgende getalle: 20 ________________________________________ ________ 48 ________________________________________ ________ (4) Vraag 2 Bereken: 7,6 kg = _____ kg _________ g 965 g = _____________ kg + = _________ = __________ 3 - = _________ 3 kg 78 g = _____________ kg van 2 kg = _______ kg __________ g 6 kg 5 g = _______________ kg 9 kg - van 1 kg = _____________ g (8) Vul in: <; > of = 8,2 kg ________ 8 kg 2 g ________ 1 kg vere ________ 1000 g klippe (3) 3 Wiskunde Graad 5 Augustus 2017 Marise Oberholzer Vraag 3 Kyk na die volgende vorms en beantwoord dan die vrae: Gee die naam van die vorm wat net uit regtehoeke bestaan? _____________ Watter vorm se hoeke is almal groter as 90 ? _________________ Hoeveel simmetrielyne het vorm E? ______________________ Noem die aantal en tipe hoeke wat vorm B het ________________________________________ ___________________ Watter vorm het net hoeke wat kleiner as 90 is? ___________________ (5) n Patroon word gevorm deur vorm A telkens te transformeer. Kyk na die onderstaande patrone en s telkens watter tipe transformasie plaasgevind het: __________________________________ ___________________________________ (2) A B C D E A A 4 Wiskunde Graad 5 Augustus 2017 Marise Oberholzer Vraag 4 Bereken die volgende (wys alle stappe): 7 + 3 (2) 5 1 (2) 289 x 76 (2) 5 Wiskunde Graad 5 Augustus 2017 Marise Oberholzer Vraag 5 Los die volgende woordprobleme op: Die temperatuur van n houer water is 24 C. Met hoeveel grade celsius moet die temperatuur verhoog word vir die water om te kook? (2) Werknemer A verdien R3 897 per maand meer as werknemer B. Indien werknemer A R26 254 per maand verdien, hoeveel verdien werknemer B? (2) Tannie Ria gebruik 750 g meel wanneer sy n koek bak. Indien sy 3 kg meel koop, hoeveel koeke sal sy daarmee kan bak? (3) 6 Wiskunde Graad 5 Augustus 2017 Marise Oberholzer In n skool is daar 5 dogters vir elke 3 seuns. As daar 420 seuns in die skool is, hoeveel kinders is daar altesaam in die skool? (3) Twaalf broodrolletjies kos R24,30. Indien Ben se ma 72 broodrolletjies benodig vir n funksie, hoeveel sal dit kos? (3) TOTAAL: 50

Related search queries