Example: bachelor of science

Afrikaans Graad 1 Handleiding 1 Inleiding - Welkom

Kom leer van klanke Graad 1 Afrikaans Huistaal Onderwysershandleiding 1 Saamgestel in opdrag van

Tags:

  Graad

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Text of Afrikaans Graad 1 Handleiding 1 Inleiding - Welkom

Kom leer van klankeGraad 1Afrikaans HuistaalOnderwysershandleiding 1Saamgestel in opdrag vanAros UitgeweryPosbus 31120, Totiusdal, 0134Tel 012 332 3227/8 Kopiereg voorbehouEerste druk 2014Gedruk en gebind deur PrintburoPosbus 25316, Gezina, 0031Geset in 12 pt ArialISBN 978-1-920553-01-2 A ........................................ ......................... 5Klankstorie: Arno en sy familie ........................................ ........................................ . 6Karakters van klankstorie ........................................ ........................................ ........ 18Klankkaart vir natrek ........................................ ........................................ ................ 19Dubbelklanke ........................................ ........................................ ........................... 20Klanke enkel ........................................ ........................................ ......................... 21Klanke dubbel ........................................ ........................................ ....................... 22EERSTE KWARTAAL ........................................ ........................................ ............ 23Tema 1: Ek en my nuwe skool ........................................ .................... 24 Week 0: Aanvangsweek ........................................ ................................. 24Week 1 ........................................ ........................................ ................... 36Week 2 ........................................ ........................................ .................. 53Week 3 ........................................ ........................................ ................... 68Tema 2: Ek en my liggaam ........................................ .................................. 86Week 4 ........................................ ........................................ ................... 86Week 5 ........................................ ........................................ ................ 103Week 6 ........................................ ........................................ ................. 117Tema 3: Ek, my gesin, my familie ........................................ ..................... 132Week 7 ........................................ ........................................ ................. 132Week 8 ........................................ ........................................ ................. 147Week 9 ........................................ ........................................ ................. 163Week 10 Assessering ........................................ ................................ 177TWEEDE KWARTAAL ........................................ ........................................ ......... 179Tema 4: Vervoermiddels ........................................ .................................... 179Week 1 ........................................ ........................................ ................. 179Week 2 ........................................ ........................................ ................. 193Week 3 ........................................ ........................................ ................. 208T ........................................ ....................... 223Week 4 ........................................ ........................................ ................. 223Week 5 ........................................ ........................................ ................. 238Week 6 ........................................ ........................................ ................. 252Tema 6: Troeteldiere ........................................ ........................................ .. 266Week 7 ........................................ ........................................ ................. 266Week 8 ........................................ ........................................ ................. 282Week 9 ........................................ ........................................ ................. 294Week 10 - Assessering ........................................ ................................. 3085Algemene inligting vir die onderwyser1. Kaarte Apparaat: n Weerkaart, Verjaardagkaart, Pligtekaart en Aanmoedigingskaarte word in die klaskamer Klaskoerant: A3 bladsye, vyf per week. Die onderwyser bind bladsye soos n boek. Voorbeeld van lyne is by apparaat ingesit. Die datum kan elke dag op die linkerkantse bladsy geskryf word, byvoorbeeld: Maandag 20 Januarie 201__ Leerlinge wat kan teken, kan onder die datum of onder die sinne teken. Langs die dag, byvoorbeeld Maandag, kan die weersomstandigheid aangedui word, byvoorbeeld: Die son skyn ; re n !"ens. Nuwe letter van die week word in die Klaskoerant Leesboeke: Leesboekies of Leesreeks kan deur die Onderwyser uitgekies word. Di boekies kan deel wees van n Gegradueerde Leesreeks of boekies wat self uitgekies word. In die eerste kwartaal kan Leesboek 1 van Lees maak ons slim! gebruik word. In die tweede kwartaal kan Leesboek 2 van Lees maak ons slim! gebruik word. 4. Aanvullende Leesstof: Leeshoekie met Leesstukke Rympies, Liedjies, Grappies, Raaisels, Storieprente en kort stories kan versamel word om te gebruik. Leesboekies op leerlinge se vlak kan in die Leeshoekie beskikbaar wees om te lees en te geniet. Die volgende aanvullende leesreeks kan gebruik word: Begin lees van Lapa UItgewers (beskikbaar by Boekenhout-Folmer). Tema 1: Speel buite en Dans net soos ek Tema 2: Oeps en In die park Tema 3: Die blou bril , Tessa se teddie en Pa se nuwe klere Tama 4: Die ruimtetuig Tema 5: Verjaardagkoek Tema 6: Die sirkus en Seerowers 5. Leesstukke: In die Handleiding is die leesstukke tot A4 vergroot. Die onderwyser vergroot die leesstukke na A3. Maak groot Leesstukke of Groot boeke. Wenk: n Groot A3 plastieksak kan oor die leesstuk getrek word om RS GLH SODVWLHN PHW Q ZLWERUGPHUNHU GLH NODQNH ZRRUGH KRR HWWHUV leestekens, ens uit te N die leesstuk behandel is, word die plastiek skoongevee om dit jaar na jaar weer te gebruik. ,Q VHNHUH ZLQNHOV LV $ LS OHV EHVNLNEDDU ZDW JHEUXLN NDQ ZRUG GLW is ook van nut om die leesstukke in te b re en netjies te Natrekvelle: Die oorspronklike natrekvel van die opdrag is vervat in die Handleiding. Die onderwyser fotostateer net soveel kopie as wat sy nodig het vir die leerlinge in haar klas. Leerlinge werk met die Natrekvel in n plastiek koevert. Wenk: Die gefotostateerde velle kan in A4 plastiek sakkies in n l er geb re word en jaar na jaar gebruik Nuus: Wenk: Die onderwyser kan ses leerlinge op n dag laat nuus vertel en sal dan in n week vir elke leerling n kans gee. Leer leerlinge almal moet eers n beurt kry voordat hy/sy weer n beurt sal kry. Die onderwyser kan n stel klein naamkaartjies op die bord vassit en die naam afhaal as die leerling sy/haar nuus vertel het. Aan die einde van die week sit sy die name weer Skryfbehoeftes: Witborde Plastiek koevert of A4 sakkie Witbordmerker (dun) Borduitve r HB potlode Uitdraaikryt Kleurpotlode *RPVWD HV Sk re9. Apparaat wat reeds beskikbaar is: Stel A4 letters met assosiasie, byvoorbeeld: a vir appel 6WHO $ NOHLQ HQ KRR HWWHUNDDUWH E\YRRUEHHOG a A Stel wat n halwe A5 bladsy groot is van elke letter van die alfabet, byvoorbeeld: a, b, om woorde op die skryfbord te bou, byvoorbeeld: o m Die dubbelklkanke is ook ingesluit aa, oo, ee, uu, ie, oe, ui, eu en ei. Oorspronklike velle wat gefotostateer kan word vir elke leerling is: - Klankkaart met prentjies vir assosiasie en herkenning. - Klankkaart waarop die klanke sonder assosiasie is net die letter byvoorbeeld: a, s, ens. - Klankkaart met al die dubbelklanke op, byvoorbeeld: oo, aa, ens. - Stel letters om woorde mee te bou. Leerlinge kry die klanke soos wat hulle aangeleer word en bou n klanksakkie ( n banksakkie) vol klanke Let Wel: Die Handleiding is volgens die minimum tyd geskryf. Agt tydsindelings per week: Luister en praat 45 minute 4 dae Klanke 1 uur 15 minute 5 dae Gedeelde lees 45 minute 3 dae Groeplees 2 uur 30 minute 5 dae Handskrif 1 uur 4 dae Selfstandige skryf/lees 45 minute 4 dae Totaal 7 uur 30 minute Let Wel: Die hoeveelheid dae per week vir elke afdelling mag verskil. Die Luister en praat is ingedeel in 4 dae 3 dae en die Selfstandige skryf word ook oor 4 dae 3 dae gedoen. Dit is so gedoen om by die beskikbare tyd per dag (85 minute) in te Aanleer van klanke: Die enkelklanke se volgorde is: a, o, s, d, e, m, i, t, h, k, r, n, b, l, f, u, v, w, y, g, j, p, terloops in name c, q, x, z Dubbelklanke se volgorde is: aa, oo, ee, uu, ie, oe, ou, ui, eu, ei Elke klank pas by n prentjie: 1 a vir appel 2 o vir Otjie 3 s vir Sannie slang 4 d vir dam 5 e vir emmer 6 m vir maan 7 i vir inkpen 8 t vir tent 9 h vir hok 10 k vir kat 1 1 r vir roos 12 n vir nes 13 b vir baba 14 l vir leer 15 f vir fiets 16 u vir put 17 v vir vis 18 w vir wurm 19 y vir ys 20 g vir gogga 21 j vir jas 22 p vir pyp

Related search queries